Jak remontować wiejskie budynki

img


"Niniejsza publikacja ma na celu zapoznanie się z gatunkami żyjącymi w obrębie wiejskich zabudowań oraz ukazanie korzyści, jakie płyną dla człowieka z zachowywania jak największej bioróżnorodności w swoim otoczeniu. Autorzy zaproponowali również kilka praktycznych rozwiązań, które każdy może wykorzystać. Zarówno przy prowadzeniu prac modernizacyjnych w obrębie zabudowań, jak i w gospodarowaniu w ogrodzie i w pobliżu domu..."

Publikacja została zrealizowana w ramach projektu “Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie przy dofinansowaniu ze środków EOG (wsparcie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

Wytyczne zostały opracowane na podstawie ekspertyz przyrodniczych wykonanych dla budynku gospodarczego Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej przez dr Joannę Furmankiewicz i mgr Kamila Strusia.

Źródło publikacji: https://www.kaczawskie.pl/publikacje/

Zapraszamy do pobrania pliku PDF

Rekomendujemy

Baza Wiedzy