Szkolenia

img

Zapraszamy rolników, doradców rolniczych, samorządowców, uczniów i nauczycieli szkół rolniczych do skorzystania ze szkolenia „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH I INSTRUMENTY WSPARCIA”, w formie tradycyjnej i e-learningu.

UWAGA: 

Po oficjalnym zakończeniu projektu w dniu 31.01.2018 szkolenie w formie e-learningu jest wciąż aktywne i dostępne po zarejestrowaniu!

 

 

Szkolenie tradycyjne

 
Dwudniowe szkolenie tradycyjne realizowane będzie w kilku terminach na terenie 4 województw (mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego), przy współpracy z wojewódzkimi oddziałami doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. W sumie planowane jest 12 spotkań, po 3 w każdym województwie. Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie zagadnieniom teoretycznym, drugiego dnia planowana jest wizyta w gospodarstwie pokazowym. Szkolenie zakończone będzie otrzymaniem certyfikatu.


Planowane terminy realizacji szkolenia:

 • Jesień 2016 roku,
 • Wiosna 2017 roku,
 • Jesień 2017 roku. 


Terminy najbliższych szkoleń wraz ze szczegółowym programem podane zostaną w aktualnościach na stronie projektu oraz stronach WODR do końca sierpnia 2016r.


Szkolenie e-learningowe


Szkolenie tradycyjne można potraktować, jako wstęp do znacznie obszerniejszego szkolenia e-learningowego, gwarantującego uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat konieczności ochrony różnorodności biologicznej agroekosystemów i przedstawianie technik i narzędzi dostępnych dla jej utrzymania. Oprócz rolników szczególnie zapraszamy do skorzystania z e-learningu przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz uczniów szkół rolniczych. W trakcie 3 miesięcznej sesji uczestnik zapozna się z 15 wykładami, będzie miał możliwość konsultacji z ekspertami projektu i, po zdaniu testów, otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Planowane sesje e-learningowe:

 • IV kwartał 2016 roku
 • I kwartał 2017 roku
 • IV kwartał 2017 roku


Informacje o szkoleniu e-learningowym dostępne będą w zakładce „E-learning
”   

 

Tematyka szkolenia


„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH I INSTRUMENTY WSPARCIA

 • Promocja produkcji ekstensywnej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zanikaniu owadów zapylających,
 • Korzyści ekonomiczne ze zrównoważonego rolnictwa (w tym ekoturystyka),
 • Utrzymanie ekosystemów wartościowych,
 • Efektywne zagospodarowanie terenów półnaturalnych,
 • Przeciwdziałanie procesom eutrofizacji, odwadniania, zakwaszenia gleb, skażenia toksycznymi związkami chemicznymi oraz wywołanej przez człowieka sukcesji,
 • Przeciwdziałanie zmianom cech naturalnych siedlisk/biotopów/ekosystemów oraz pogorszeniu walorów przyrodniczych,
 • Utrzymanie różnorodności puli genowej gatunków użytkowanych gospodarczo (rasy i odmiany rodzime, w szczególności zagrożone wyginięciem, unikatowe pule genowe),
 • Znaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
 • Zmniejszenie zagrożeń skażenia mikrobiologicznego w procesie produkcji żywności ekologicznej,
 • Ochrona zasobów wodnych.   

Rekomendujemy

Baza Wiedzy