Najnowsza edycja projektu "Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi" dofinansowana z Funduszy Norweskich!

img

Ruszyła kolejna, III edycja projektu "Bioróżnorodność - bogactwo polskiej wsi", tym razem w zasięgu ogólnopolskim.

To kolejna, II odsłona w zasięgu ogólnopolskim projektu skierowanego do mieszkańców wsi, w szczególności rolników, doradców rolniczych, uczniów i nauczycieli szkół rolniczych oraz samorządowców i urzędników.

Podobnie jak w poprzednich edycjach skupimy się na działaniach bezpośrednich takich jak szkolenia dla profesjonalistów i stoiska edukacyjne dla mieszkańców. Jednocześnie nasze materiały będą zaktualizowane o najnowsze informacje związane ze zmianami Wspólnej Polityki Rolnej i możliwym dofinansowaniem w ramach ekoschematów.

Tym razem projekt finansowany jest z Funduszy Norweskich.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to: 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spojności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy