Druga edycja projektu ruszyła w pomorskim!

img

Od stycznia 2021 roku realizujemy kolejną odsłonę projektu pod nazwą „Bioróżnorodność – bogactwo polskiej wsi. Aktywny program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich województwa pomorskiego.”

Podobnie jak pierwsza edycja realizowana w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i lubelskim, tak druga odsłona projektu, realizowana w województwie pomorskim, będzie kierowana do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich – w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego.

Druga odsłona projektu potrwa do 31 marca 2023 roku.

 

Wszystkie zaplanowane zagadnienia merytoryczne przedstawione będą na dwóch płaszczyznach:

 • Specjalistycznej – skierowanej do osób profesjonalnie związanych z rolnictwem (rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli),
 • Popularnonaukowej – skierowanej do wszystkich mieszkańców wsi, od najmłodszych do najstarszych.


Zaplanowane działania dla projektu:  

 • Szkolenia tradycyjne i e-learningowe dla rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli
 • Cykl publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych
 • Stoiska edukacyjne na imprezach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich
 • Portal http://bogactwowsipomorskiej.pl/   wraz z bogatą bazą wiedzy, stanowiący platformę dla "Mapy bogactwa bioróżnorodności wsi" 

Działania dostosowane będą do panującej w danym momencie sytuacji pandemicznej, liczymy jednak gorąco na to, że będziemy mogli spotykać się z mieszkańcami także osobiście.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji o planowanych działaniach na stronie  projektu http://bogactwowsipomorskiej.pl/  

 

Bioróżnorodność – bogactwo polskiej wsi. Aktywny program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich województwa pomorskiego. 

 

 • program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
   
 • działanie: 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej
   
 • wartość projektu 1 264 800,00 zł
   
 • dofinansowanie z UE 1 075 080,00 zł 

 

Zdjęcie: Słowiński Park Narodowy, Pixabay

 

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy