Niedoceniana tarnina

img

Tarnina uznawana jest za jeden z najcenniejszych gatunków do tworzenia zakrzaczeń oraz zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, ze względu na znaczenie ekologiczne, a przy tym za jeden z najbardziej niedocenianych i praktycznie nierozmnażany w szkółkach.

Śliwa tarnina (Prunus spinosato gatunek krzewu z rodziny różowatych, którą spotkać można praktycznie w całej Polsce, oprócz wyższych partii górskich. Jest rośliną niewybredną, rosnącą na prawie wszystkich glebach – piaszczystych, gliniastych i kamienistych. Porasta brzegi lasów i tworzy śródpolne zarośla, ale też dobrze jej na stertach kamieni na obrzeżach pól. Wkracza na porzucone pastwiska i grunty rolnicze jako gatunek pionierski. W obrębie osiedli, na przydrożach i skarpach, rośnie jako synantropijny, czyli taki, który przystosował się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Tarnina jest bardzo odporna na suszę i mróz W przypadku przejścia ognia szybko regeneruje się za pomocą odrostów z organów podziemnych.

Ważna dla zwierząt...


Tarnina poza sytuacjami, gdy jest ekspansywna wobec wielogatunkowych muraw i okrajków ciepłolubnych, jest cenna dla środowiska, gdyż tworząc gęste zarośla (tzw. czyżnie), trudne do przebycia dla człowieka i większych zwierząt, stanowi dobre miejsce lęgowe dla ptaków i małych ssaków. Owoce odgrywają istotną rolę w wyżywieniu ptactwa, tym bardziej istotną, że są długo dostępne. Pożywia się nimi ok. 20 gatunków ptaków. Roślina ta jest też ważnym gatunkiem żywicielskim lub siedliskiem dla długiej listy bezkręgowców i grzybów. Na liściach tarniny żerują gąsienice aż 135 gatunków motyli, Na liściach żerują także larwy licznych gatunków błonkoskrzydłych i chrząszczy. Podczas kwitnienia Tarnina jest rośliną miododajną – podczas obfitego kwitnienia dostarcza wielkich ilości pyłku i nektaru. Kwiaty wabią ok. 20 gatunków pszczół samotnic.

... i dla ludzi.


Śliwa tarnina jest rośliną leczniczą i kulinarną. Kwiatom przypisuje się następujące działanie lecznicze: słabo przeczyszczające, wykrztuśne, napotne i moczopędne, mają też zmniejszać przepuszczalność naczyń włosowatych. Owoce mają mieć działanie łagodnie zapierające i przeciwzapalne. Miąższ owoców, mimo że cierpki w stanie świeżym, jest ceniony ze względu na walory odżywcze, aromat i smak. Do spożycia nadaje się po przemrożeniu – staje się wówczas bardziej słodki. Ze względu na toksyczny cyjanowodór nie należy spożywać pestek.

Gatunek może być stosowany w nasadzeniach w celu umocnienia skarp nasypów i wykopów oraz urwisk i wąwozów. Chroni glebę przed erozją wodną i wietrzną. Na pastwiskach umożliwia wprowadzanie nasadzeń drzew, chroniąc je przed zgryzaniem. Jest doskonałym gatunkiem na żywopłoty i do tworzenia zarośli sprzyjających bytowaniu ptaków oraz innych drobnych zwierząt.   

Rekomendujemy

Baza Wiedzy