FOLDER „JAK REMONTOWAĆ WIEJSKIE BUDYNKI Z KORZYŚCIĄ DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I W ZGODZIE Z TRADYCJĄ”

img

"Niniejsza publikacja ma na celu zapoznanie się z gatunkami żyjącymi w obrębie wiejskich zabudowań oraz ukazanie korzyści, jakie płyną dla człowieka z zachowywania jak największej bioróżnorodności w swoim otoczeniu. Autorzy zaproponowali również kilka praktycznych rozwiązań, które każdy może wykorzystać. Zarówno przy prowadzeniu prac modernizacyjnych w obrębie zabudowań, jak i w gospodarowaniu w ogrodzie i w pobliżu domu..."

Zapraszamy do pobrania pliku PDF

Rekomendujemy

Baza Wiedzy