Konkursy

img

Konkurs dla mieszkańców, uczniów i nauczycieli szkół rolniczych.

Uczestnicy projektu "Bioróżnorodność - bogactwo wsi" będą mogli wziąć udział w konkursach związanych z Mapą bogactwa bioróżnorodności wsi.

W ramach konkursów uczestnicy będą rozpoznawać, inwentaryzować i prezentować różnorodność biologiczną swojej okolicy oraz wskazywać istniejące dla niej zagrożenia. Konkurs zachęci uczestników do zapoznania się z często nieznanymi bliżej lokalnymi formami ochrony przyrody krajobrazu wiejskiego, zwrócenia uwagi na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko, umożliwi poznawanie życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwację zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Konkursy podzielone ze względu na rodzaj i miejsce zamieszkania uczestników:

  • Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich

    Kilka razy w roku odbędą się konkursy na najciekawszą Obserwację wrzuconą na Mapę bogactwa bioróżnorodności wsi.  Udział będą mogli wziąć mieszkańcy obszarów wiejskich województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego, zarówno internauci, jak i goście Stoiska Edukacyjnego na lokalnych imprezach.

    Śledzicie nasz portal i profil na Facebooku, informacje o konkursach dla mieszkańców pojawiać się będą w aktualnościach i w zakładce „Konkurs” 

  • Konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych

    Przez cały rok szkolny 2016/2017 trwać będzie konkurs na najaktywniejszy Zespół Mapujący  do Mapy bogactwa bioróżnorodności wsi dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych województw świętokrzyskiego i łódzkiego.

    Informacja o konkursie dla uczniów i nauczycieli znajduje się w zakładce „Konkurs”


Konkursy są jednym z wielu działań szerokiego projektu edukacji ekologicznej „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”. Mieszkańcy, nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursach równolegle będą mogli uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych i e-learningowych skierowanych do rolników, korzystać z publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych oraz uczestniczyć w licznych eventach kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy