Konkursy

img

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach związanych z Mapą bogactwa bioróżnorodności wsi.

W ramach konkursów uczestnicy będą rozpoznawać, inwentaryzować i prezentować różnorodność biologiczną swojej okolicy oraz wskazywać istniejące dla niej zagrożenia. Konkurs zachęci uczestników do zapoznania się z często nieznanymi bliżej lokalnymi formami ochrony przyrody krajobrazu wiejskiego, zwrócenia uwagi na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko, umożliwi poznawanie życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwację zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Konkursy podzielone ze względu na rodzaj i miejsce zamieszkania uczestników:
 
  • Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich 
  • Konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych 
     
Konkursy są jednym z wielu działań szerokiego projektu edukacji ekologicznej „Bioróżnorodność – bogactwo polskiej wsi”. Mieszkańcy, nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursach równolegle będą mogli uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych i e-learningowych skierowanych do rolników, korzystać z publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych oraz uczestniczyć w licznych eventach kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.
 
Konkursy dla mieszkańców realiowane są podczas Stoisk Edukacyjnych.

W I semestrze 2023r uruchomiony zostanie konkurs na najaktywniejszy Zespół Mapujący  do Mapy bogactwa bioróżnorodności wsi dla uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do śledzenia Aktualności!

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy