Liga Polnej Bioróżnorodności

img

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie przygotowała w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności przewodnik terenowy adresowany do każdego miłośnika przyrody – i tego zajmującego się nią zawodowo, jak i tego, który przyrodę po prostu lubi.

Treści w nim zawarte pomogą w praktycznym rozpoznawaniu gatunków oraz usystematyzowaniu wiedzy na ich temat. Zamieszczone ilustracje i krótkie opisy najbardziej istotnych i charakterystycznych cech diagnostycznych pozwolą zapoznać się z wyglądem 50 gatunków roślin i zwierząt związanych z zadrzewieniami, miedzami i remizami śródpolnymi, a następnie pomogą w ich rozpoznaniu w naturalnym środowisku

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w formacie PDF.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy