Linki do ciekawych zasobów internetu

img

Adresy stron internetowych Fundacji Ziemia i Ludzie

Projekt edukacyjny „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ma na celu aktywizację i wsparcie dla osób starszych, skupionych w lokalnych środowiskach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aktywizacja polega na propagowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju w środowisku UTW i przekonanie Słuchaczy do świadomych zachowań proekologicznych.

Projekt „Zielona Wiedza dla UTW. Moja Planeta bez elektrośmieci” skierowany jest do Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z każdym etapem ‘cyklu życiowego” zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEE) od produkcji po utylizację. W rezultacie chcemy zmniejszyć ilość bezmyślnie wyrzucanego ZSEE i zużytych baterii w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także rozwijać pożądane i odpowiedzialne zachowania wśród przedstawicieli grupy społecznej seniorów, co w rezultacie zwiększy ilości zbiórki ZSEE.

Projekt ma za zadnie podnosić poziom wiedzy o korzyściach płynących z budowy domów z wykorzystaniem technologii energooszczędnych.

 

Adresy stron internetowych, na których można znaleźć wiele informacji na tematy dotyczące różnorodności biologicznej

Kompendium wiedzy na temat sieci obszarów Natura 2000. Poza wyczerpującymi informacjami, na stronach dostępne są również materiały i publikacje na temat sieci Natura 2000, między innymi podręczniki, multimedia, raporty, badania, studia dobrych przypadków, jak również przydatne linki. Strony zawierają również aktualności o wydarzeniach związanych z tą formą ochrony przyrody oraz poradnik w jaki sposób prowadzić obserwacje.

Na stronach znajduję się baza danych obszarów Natura 2000. Zamieszczona wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie obszarów w poszczególnych województwach, jak również po nazwie, kodzie, czy powierzchni obszaru. Na stronach znajdują się również linki do serwisów mapowych obszarów objętych siecią Natura 2000. Możliwe jest ich przeglądanie na interaktywnych mapach Polski i Europy.

Na stronach można znaleźć wykłady popularno-naukowe, poświęcone różnorodności biologicznej i jej ochronie.

 

Strony informujące i inspirujące do podejmowania działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Wiele organizacji podejmuje bardzo ciekawe działania na rzecz ochrony przyrody. Uczestnictwo w tych projektach to nie tylko działanie dla przyrody, ale też bardzo ciekawa przygoda, możliwość aktywnego poznawania przyrody i nowych ludzi. To świetne pomysły na wspólne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Organizacja, która zajmuje się czynną ochroną przyrody, głównie ptaków. Na stronie można znaleźć dużo praktycznych informacji np. o budkach lęgowych. O ochronie ptaków w mieście, na przykład jerzyka, więcej informacji na: www.bocian.org.pl/jerzyk/mozes-pomoc.

Strona organizacji działającej na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt. Prowadzi różne projekty, akcje sadzenia drzew, ochrony rzek, ochrony zagrożonych gatunków ryb. Przykładowe projekty Klubu Gaja:

-  Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Angażuje społeczności lokalne do działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew, jak również przeciwdziałania zmianom klimatu. Budzi zainteresowanie obiektami przyrody – niezwykłymi drzewami, ważnymi dla nas kulturowo i społecznie.

- Zaadoptuj rzekę to program edukacji ekologicznej zachęcający Polaków do otaczania opieką polskich rzek i innych akwenów wodnych w najbliższej okolicy, poznawania ich wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Jego główną ideą jest poprawa stanu polskich rzek i ochrona bioróżnorodności, a także tworzenie kultury oszczędzania wody. 

Jest to znana organizacja ekspercka, przedstawiająca oceny wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz stan świadomości w tej dziedzinie różnych grup społecznych. InE prowadzi też strony tematyczne:

Strony zawierają wiele informacji na temat ptaków i tego, w jaki sposób można włączyć się w ich ochronę, na przykład poprzez zakładanie budek lęgowych. Są tu też informacje na temat działań OTOP-u, w których każdy może wziąć udział – takie jak Europejskie Dni Ptaków, Zimowe Ptakoliczenie i Spring Alive.

Wiele informacji na temat ochrony przyrody i poświęconych temu działań, jak zakładanie Ogrodów Świętego Franciszka, chroniących dziką przyrodę. REFA opiera się na katolickiej koncepcji człowieka i świata oraz duchowości franciszkańskiej.

W poszczególnych zakładkach znajduje się wiele interesujących informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dostępne są również przepisy prawne, dokumenty dotyczące realizacji programu oraz formularze do pobrania.

„Na tym blogu znajdziesz inspiracje, które nas urzekły, echa rozmów z ludźmi, którzy zainspirowali oraz garść solidnej wiedzy, którą filtrujemy przez własną wrażliwość. Próbujemy w nim pisać o architekturze krajobrazu i wszystkim co, bodaj przelotnie, o nią zahacza. A ponieważ nie są to tylko "ogródki" wiele się tu może zdarzyć...”

„Akademia Bosej Stopy jest alternatywną jednostką edukacyjną ukierunkowaną na praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w kształtowaniu indywidualnej i lokalnej samowystarczalności.
Wspólnie tworzymy naturalny, zdrowy i życzliwy świat – tutaj i teraz – świat łagodności, mądrości, harmonii, z głębokim poszanowaniem otaczającej nas przyrody. Działamy na rzecz naszej planety, ludzi i wszystkich innych istot.” 

Program bioróżnorodności w Polsce koncentruje się na zachowaniu jednego z najbogatszych ekosystemów w Europie.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy