Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi

img

Na cyfrowej Mapie Bioróżnorodności powstaje w ramach projektu przewodnik bogactwa przyrody obszarów wiejskich. Mapa tworzona będzie przez samych mieszkańców, w tym uczniów i nauczycieli.

Mapowanie cyfrowe umożliwia nanoszenie na mapę wybranej kategorii informacji wraz z opisem zdjęciowym i tekstowym, które w projekcie nazywamy „obserwacją”. Jest coraz częściej wykorzystywane do tworzenia map bogactwa przyrody. Mapowanie wykorzystywane jest także w technikach partycypacji obywatelskiej dla identyfikacji problemów i zagrożeń.

Na Mapie bogactwa bioróżnorodności wsi możecie nanosić obserwacje: 

  • gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
  • ciekawych zjawisk przyrodniczych,
  • obiektów przyrody nieożywionej,
  • zarejestrowane zmiany fenologiczne. 


Będzie można wskazywać najcenniejsze dla Was przyrodniczo obszary wiejskie na terenie danego województwa, w tym parki narodowe i krajobrazowe, pomniki przyrody i inne formy ochrony przyrody.

Oprócz najbardziej znanych form ochrony przyrody chcemy, aby na mapie pojawiły się punkty cenne dla lokalnej społeczności, choć nie zawsze formalnie chronione: urokliwe fragmenty krajobrazu rolniczego, infrastruktura turystyczna lub połączenie harmonijnego gospodarowania człowieka i przyrody np. w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych lub w otoczeniu zabytków. Punkty nawiązywać też mogą  do tradycji i dobrych praktyk rolników. 

Oprócz bogactwa mapa pokazywać będzie także zagrożenia  dla lokalnej przyrody – dewastacje terenu, nielegalne wysypiska itp. Dzięki temu mapa będzie mogła posłużyć lokalnym urzędnikom dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i poznać obawy mieszkańców.

Obserwacje dodawać będzie można przez cały czas realizacji projektu „Bioróżnorodność – bogactwo polskiej wsi”, a więc do marca 2024 roku.. W II połowie 2023 roku zorganizowany zostanie będą konkurs dla szkół  – zapraszamy do zakładki „Konkurs” 

 


 

Obserwacje oglądać można w zakładce Mapa Bioróżnorodności. 

Swoją obserwację dodasz po zalogowaniu. 

 

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy