Opis projektu

img

Opis projektu

Projekt „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”  to wielokanałowy program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich – w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego  w makroregionie, na który składają się województwo lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie.

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Określenie  w tytule projektu różnorodności biologicznej bogactwem wsi podsumowuje jego główny przekaz i wspólne dla wszystkich działań hasło rozpoznawalne podczas całego czasu trwania programu. Dzięki niemu zwracamy uwagę odbiorców projektu, że bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe, które charakteryzuje polską wieś na tle Europy, powinno być przedmiotem dumy, ale także zaangażowania w jego ochronę, jako naszego wspólnego dziedzictwa. Jednocześnie określenie bogactwo odnosi się do wymiernych wartości, które zapewniają usługi ekosystemowe, zarówno zaopatrzeniowe czy regulacyjne jak i społeczne i kulturowe. Zrozumienie przez odbiorców funkcji ekosystemów w szerszym zakresie, niż jako proste wspomaganie produkcji płodów rolnych, podniesie świadomość wartości różnorodności biologicznej i będzie stanowić podstawę do przyswojenia bardziej szczegółowej wiedzy o narzędziach i praktykach dla jej chronienia.

Wszystkie zaplanowane zagadnienia merytoryczne przedstawione będą na dwóch płaszczyznach:

  • Specjalistycznej – skierowanej do osób profesjonalnie związanych z rolnictwem (rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli),
  • Popularnonaukowej – skierowanej do wszystkich mieszkańców wsi, od najmłodszych do najstarszych.

Zaplanowane działania dla projektu:  

  • Szkolenia tradycyjne i e-learningowe dla rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli• Konkursy dla mieszkańców i uczniów szkół rolniczych
  • Cykl publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych
  • Stoiska edukacyjne na imprezach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich
  • Portal www.bogactwowsi.pl wraz z bogatą bazą wiedzy, stanowiący platformę dla "Mapy bogactwa bioróżnorodności wsi" 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy