Szkolenia w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

img

W czerwcu odbędą się kolejne szkolenia dla rolników, doradców rolniczych i uczniów szkół rolniczych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego: Lubelski ODR w Końskowoli i Świętokrzyskim ODR w Modliszewicach.

Dwudniowe szkolenie tradycyjne „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH I INSTRUMENTY WSPARCIA”, realizowane są we współpracy z wojewódzkimi oddziałami doradztwa rolniczego, IUNG PIB w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Najbliższe będzie miało miejsce w ŚODR w dniach 5-6 czerwca, a kolejne w LODR 12 i 13 czerwca.

Tematyka szkolenia:

 • Promocja produkcji ekstensywnej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zanikaniu owadów zapylających,
 • Korzyści ekonomiczne ze zrównoważonego rolnictwa (w tym ekoturystyka),
 • Utrzymanie ekosystemów wartościowych,
 • Efektywne zagospodarowanie terenów półnaturalnych,
 • Przeciwdziałanie procesom eutrofizacji, odwadniania, zakwaszenia gleb, skażenia toksycznymi związkami chemicznymi oraz wywołanej przez człowieka sukcesji,
 • Przeciwdziałanie zmianom cech naturalnych siedlisk/biotopów/ekosystemów
  oraz pogorszeniu walorów przyrodniczych,
 • Utrzymanie różnorodności puli genowej gatunków użytkowanych gospodarczo (rasy
  i odmiany rodzime, w szczególności zagrożone wyginięciem, unikatowe pule genowe),
 • Znaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
 • Zmniejszenie zagrożeń skażenia mikrobiologicznego w procesie produkcji żywności ekologicznej,
 • Ochrona zasobów wodnych.

Rekrutacje realizują poszczególne Ośrodki. Zainteresowanych tematyką ochrony różnorodności biologicznej zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym, dostępnym
na naszej stronie http://bogactwowsi.pl/a/e-learning-zapraszamy 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy