Szukaj skarbów przyrodyLokalizacja obserwacji

Co dalej z terenem chronionym i bioróżnorodnością?

Klasyfikacja przyrodnicza: Przyroda nieożywiona, objęte formą ochrony przyrodniczej

Wykonał(a): Elżbieta Bogusławska,

Przyroda w gminie Wolbórz w województwie łódzkim kryje wielkie bogactwo gatunków roślin i zwierząt, cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych. Położenie województwa w centrum kraju czyni go niezwykle istotnym z punktu widzenia migracji sezonowych i zachowania łączności ekologicznej. Brak dziś działań ochronnych przez włodarzy gminy i nieprzestrzeganie zakazów nawet przez instytucje związane z ochroną środowiska oraz uzyskiwanie zgody na inwestycje gospodarcze w postaci budowy chlewni w terenie prawnie chronionym to są działania, które mają ogromny wpływ na środowisko w skali gminy, powiatu a nawet przekraczającej obszar województwa. Duża antropopresja, brak świadomej polityki przestrzennej , planów zagospodarowania przestrzennego chroniących w sposób zintegrowany bioróżnorodność, oddalają gminę Wolbórz od rozwoju zrównoważonego. By ułatwić analizę problemów środowiskowych w skali lokalnej, zwracam uwagę na konsekwencje budowy chlewni na terenie chronionym, ponieważ zauważam braki wiedzy w temacie ochrony bioróżnorodności. Nie chcemy oglądać degradacji chronionego miejsca i znosić uciążliwości odorowych. Budowa chlewni w systemie bezściołowym przekształci nieodwracalnie ten teren. Obszar budowy w sposób pośredni zwiększy śmiertelność fauny. A tak wyglądają już przekształcenia, wyrobisko piachu, usypane hałdy ziemi, a jak wygląda droga? proszę porównać. Przekształcenie obszaru, hałas, jeżdżące ciągniki, duże samochody, pracujące całodobowo urządzenia spowodują zmniejszenie populacji zwierząt i spadek łączności między nimi, zmaleje przepływ genów i zmienność populacji co doprowadzi do jej degeneracji. Izolacja przestrzenna doprowadzi do rozmnażania się osobników blisko spokrewnionych co zwiększyć może ilość deformacji i wad wrodzonych oraz obniży ich zdolność przystosowawczą.

Najnowsze obserwacje

Komentarz

Zaloguj się aby komentować

Brak Komentarzy

Skomentuj jako pierwszy