O programie "Zakorzenione"

img

Program dla liderek - sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Zakorzenione to program skierowany do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli i przedstawicielek organizacji lokalnych z województw  podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub Kaszub czy wschodniej części Mazowsza, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

W pierwszej fazie projektu wybrano 80 liderek, które w ramach programu otrzymują wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego, jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymały także wsparcie finansowe. Jest nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw a ich realizacja trwa  od wrzesnia do grudnia 2023r.

Do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które także biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych. 10 wybranych inicjatyw wśród zgłoszonych na przełomie lipca i sierpnia 2023 do programu otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach.

W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Zapraszamy do poznania szczegółow i założeń  Programu Zakorzenione, który ma być przestrzenią do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego: https://zakorzenione.org/

Partnerzy:
Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa, Fundacja Polska z Natury.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy