Rolnictwo ekologiczne a ochrona środowiska

img

Polecamy publikację Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przygotowaną przez Panią Annę Kuczuk, przybliżające wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko i zdrowie konsumentów. 

Pobierz plik PDF

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Operacja współ nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Rekomendujemy

Baza Wiedzy