Rośliny cenne dla zachowania bioróżnorodności

img

Polecamy publikację PODR w Lubaniu

Polecamy publikację Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wydaną w ramach realizacji zadania: Popularyzacja wiedzy o obszarach Natura 2000 i występujących na nich pożytkach pszczelich jako sposób na ochronę występujących w woj.pomorskim obszarów przyrodniczo cennych.

Pobierz plik PDF

Rekomendujemy

Baza Wiedzy