Wyniki konkursu dla szkół "Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi"

img

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Mapa Bogactwa Bioróżnorodności Wsi”!

Dziękujemy za udział i aktywność wszystkim Zespołom, Opiekunom i Szkołom. W konkursie wzięły udział 93 Zespoły z całej Polski a na Mapie, dzięki konkursowi, pojawiło się blisko 2 700 nowych Obserwacji!

Nagrody główne

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, nagradzamy najaktywniejsze i najbardziej merytoryczne Zespoły, wraz z ich Opiekunem oraz Szkołą. Poniżej lista Laureatów, którzy zwyciężyli w naszym konkursie dzięki widocznemu zmysłowi obserwacji przyrody, ambitnemu podejściu do zadania oraz włożonej pracy.  

I miejsce zdobył Zespół „Ekoiskierki” ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym, wraz z Opiekunem, Panią Małgorzatą Tomaszewską.

II miejsce zdobył Zespół „3PT” z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu im. Augusta Zamoyskiego, wraz z Opiekunem, Panią Danutą Koczkodaj

III miejsce zdobył Zespół „Zielone Listki”  z Zespołu Szkół w Żychlinie, wraz z Opiekunem, Panią Natalią Ładzikowską.

Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają dyplomy uznania oraz multimedialne nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia

Pragniemy też wyróżnić Zespoły, które wspaniale zaprezentowały się w Konkursie, przesyłając interesujące i doskonale opisane Obserwacje. Wyróżnienia w Konkursie otrzymują:

  • Zespół „Kociary w dziczy” z Zespołu Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie, wraz z Opiekunem, Panią Mariolą Turowską – Moskalik,
  • Zespół „Obrońcy Przyrody” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim wraz z Opiekunem, Panią Magdaleną Mendak,
  • Zespół „Przyrodnicy” ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach wraz z Opiekunem, Panem Tomaszem Bukowskim,
  • Zespół „coolawiki” z I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie wraz z Opiekunem, Panią Jadwigą Połcik,
  • Zespół „Makowce” ze Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie wraz z Opiekunem, Panią Barbarą Sędzik.

Laureaci  Wyróżnień wraz z ich Opiekunami otrzymają dyplomy uznania i nagrody książkowe.

Podziękowania specjalne

Chcemy także podziękować Opiekunom Zespołów, którzy podjęli się koordynacji pracy Zespołów, motywowali je i potrafili wykorzystać Mapę jako narzędzie edukacji przyrodniczej. W szczególności pragniemy dodatkowo wyróżnić Opiekunów:

  • Panią Agnieszkę Myszkowską ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu,
  • Panią Agnieszkę Łukaszewską z Zespołu Szkół Zawodowych Technikum nr 2 w Wołowie,

za zaangażowanie dużej grupy Uczniów i przyczynienie się do dużego wzbogacenia Mapy – dziękujemy! Opiekunowie otrzymają pamiatkowe dyplomy wraz z książkami.

Opiekunowie zwycięskich i wyróżnionych Zespołów otrzymają informację o terminach i sposobach przekazania nagród i dyplomów.

Podziękowania dla wszystkich Uczestników

Dziękujemy każdemu Uczestnikowi Konkursu i cieszymy się z każdej jednej Obserwacji. Dzięki Wam Mapa wzbogaciła się o wyjątkowe zdjęcia i pięknie dokumentuje bogactwo przyrody w Polsce! Zapraszamy do uzupełniania Mapy w dalszym ciągu!

Rekomendujemy

Baza Wiedzy