Biodiversa+

img

Biodiversa+ stanowi europejską platformę skupiającą krajowe oraz regionalne programy badań i innowacji na rzecz ochrony i wzmacniania bioróżnorodności na Ziemi.

Partnerstwo zostało oficjalnie uruchomione 1 października 2021 r. i jest inicjatywą współfinansowaną ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego Horyzont Europa.

Biodiversa+ skupia obecnie 81 agencji finansujących oraz podmiotów odpowiedzialnych za politykę ochrony środowiska z 40 krajów europejskich i stowarzyszonych.

W ramach partnerstwa uruchamiane są konkursy na dofinansowanie inicjatyw naukowych i badwczych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Strona platformy: https://www.biodiversa.eu/

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

11 września 2023

Ogłoszenie trzeciego konkursu Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności - BIODIVERSA+: „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS).

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (Biodiversa+) ogłasza konkurs na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności.

Cele konkursu:

  • Promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie i ich uwzględnienie w procesie tworzenia polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Wspieranie badań pozwalających lepiej zrozumieć mechanizmy oddziaływujące na  rozwiązania oparte na przyrodzie oraz ich wdrażanie w kontekście korzyści dla przyrody, dobrobytu ludzi i transformacji społecznej;
  • Edukacja i angażowanie obywateli w działania mające chronić środowisko i bioróżnorodność.

Wnioski badawcze powinny dotyczyć jednego lub więcej z trzech następujących tematów:

  1. Synergies and trade-offs of Nature-Based solutions in the context of human well-being
  2. Nature-Based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  3. The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

WIĘCJE INFORMACJI: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/biodiversa-plus-2023

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus

Rekomendujemy

Baza Wiedzy