5-6.09.2024r. IV Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność środowiska glebowego” IUNG PIB - zaproszenie do udziału

img

IUNG PIB zaprasza do zgłoszenia udziału w konferencji „Bioróżnorodność środowiska glebowego”. Konferencja odbędzie się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w dniach 5-6 września 2024 r. i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego.

Do udziału w konferencji Instytut zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

 

konferencja będzie doskonałą okazją do spotkania naukowców zajmujących się zagadnieniami mikrobiologii środowiskowej, a także badaniami z obszarów naukowych związanych z bioróżnorodnością, ekologią mikroorganizmów, mikrobiologią ogólną, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem.

W ramach konferencji planowane jest zorganizowanie czterech sesji naukowych, trzech paneli dyskusyjnych, sesji posterowej, sesji dla młodych naukowców oraz warsztatów terenowych z zakresu oceny i ochrony bioróżnorodności środowiska glebowego.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

Sesja I BIOROŻNORODNOŚĆ W ŚRODOWISKU GLEBOWYM I ROLNICTWIE – OCENA I ZNACZENIE

Sesja II OCHRONA I ZNACZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI W GLECHACH ZANIECZYSZCONYCH

Sesja III NAUKI OMICZNE W OCENIE BIORÓŻNORODNOŚCI GLEB

Sesja IV BIORÓNORODNOŚĆ APLIKACYJNA – WYKORZYSTANIE I ZNACZENIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH W BIOTECHNOLOGII, BIOLOGICZNEJ OCHRONIE ROŚLIN ORAZ MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA

 

Wiecej informacji na stronie: https://www.iung.pl/2024/02/27/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-pt-bioroznorodnosc-srodowiska-glebowego/

 

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy