Stoisko Edukacyjne na Mazowieckich Dniach Rolnictwa

img

W czerwcu nasze Stoisko Edukacyjne pojawiło się na XXIII Mazowieckich Dniach Rolnictwa, połączonych z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych. To najważniejsze wydarzenie branżowe, organizowane w centralnej Polsce. Targi odbyły się 17 i 18 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku. Oszacowano, że imprezę odwiedziło ponad 100 tys. zwiedzających.

Targi – jak co roku – były dedykowane rolnikom z województwa mazowieckiego i województw ościennych. Przyjeżdżały na nie rodziny i grupy zorganizowane, ponieważ profesjonalna branżowa wystawa o tematyce rolniczej stworzyła możliwość poznania nowych trendów w hodowli oraz nowinek technicznych i technologicznych, ciekawych rozwiązań, możliwych do zastosowania w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowo projekt "Bioróznorodnośc - bogactwo polskiej wsi" został zaprezentowany na towarzyszącej Targom konferencji "Dobre praktyki pszczelarskie", która odbyła się pierwszego dnia targowego.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy