Pomorskie Centrum Pszczelarskie w Lubaniu

img

Polecamy zapoznanie się z bogatą wiedzą promowaną przez Pomorskie Centrum Pszczelarskie w Lubaniu.

Pasieka w Lubaniu powstała w końcu lat 70-tych.

Na przełomie lat 2013-2014 przeszła gruntowną modernizację, zamieniając się w Pomorskie Centrum Pszczelarskie. Dokonano wtedy przebudowy  budynku pasieki, dzięki czemu możliwa stała się rejestracja sprzedaży bezpośredniej produktów pasiecznych,  zakupiono nowe ule i wyposażenie oraz  stworzono salę wykładową, która umożliwia przeprowadzanie szkoleń dla pszczelarzy.

 

Na stronie Centrum znaleźć można dużo informacji dla pszczelarzy i świodomych rolników, dbających o ochronę różnorodności biologicznej swojego gospodarstwa. 

https://podr.pl/pomorskie-centrum-pszczelarskie/

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy